ULICA KLONOWA Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

Zakończyły się prace budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej na ul. Klonowej w Przeworsku. Wbudowany został kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy: 315 mm na długości 127,00 m, 250 mm na długości 151,00 m oraz 200 mm na długości 43,00 m. Na długości 17,00 m zainstalowany został kolektor kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm. Odbiór ścieków opadowych będzie się odbywał siedmioma wpustami ulicznymi. Wykonawcą zadania, którego wyłoniło postępowanie przetargowe była przeworska firma „MONTERES” Sp. z o.o. Przeprowadzone prace kosztowały 141 536,61 zł.