Remont ulicy Klonowej na ukończeniu

Dobiegają końca prace modernizacyjne ulicy Klonowej. Zakres robót obejmował jej dwa odcinki (ul. Klonowa i ul. Klonowa boczna) na których wcześniej wykonano kanalizację sanitarną i deszczową. Wyrównane zostały istniejące podbudowy, na których położono nawierzchnię asfaltową z mieszanek mineralno-bitumicznych. Przebudowane i utwardzone zostały wjazdy oraz częściowo wymieniono elementy drogowe (krawężniki, kraty i włazy kanalizacyjne).

Zgodnie z planem inwestycji od poniedziałku rozpoczną się prace modernizacyjne ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czasowe utrudnienia w ruchu obejmują chodnik oraz pas jezdni. Użytkowników tej części miasta proszę o wyrozumiałość.