Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Rynek w Przeworsku

Pomimo zmiennych warunków pogodowych i zimowej aury za oknem rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Rynek w Przeworsku. Wykonawca firma F.H.U A.S BRUK Andrzej Słomiany z Woli Zarczyckiej przystąpiła do robót ziemnych i rozbiórkowych. To będzie kolejna ulica w naszym mieście w obrębie rynku wykonana z kostki brukowej. Oprócz nowej nawierzchni z obrzeżami i krawężnikami przebudowane zostaną schody i murek oporowy. Zadanie dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma wartość 571 669,12 zł. Prace planowo potrwają do końca czerwca 2023 r.