SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

W miniony piątek (10 stycznia 2020 r.) w ratuszu odbyło się już tradycyjne Spotkanie Świąteczno-Noworoczne. Spotkanie było okazją do podsumowania roku ubiegłego oraz złożenia podziękowań osobom i jednostkom współpracującym z miastem. Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz Majba, rozpoczynając uroczyste spotkanie, podkreślił konsekwentne planowanie i budowanie przyszłości naszego miasta. Na rok 2020 złożył życzenia pomyślności, sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, radości i sukcesów.

Uczestnicząc w tym uroczystym wydarzeniu złożyłem podziękowania za rok wytężonej pracy na rzecz Przeworska i jego mieszkańców, życząc wszystkim wszelkiego dobra w każdym dniu Nowego Roku.

Nie zapomniano o tradycji wspólnego dzielenia się opłatkiem i kolędowania. Wokalistki zespołu „Bemol” z Miejskiego Ośrodka Kultury: Martyna Niemirowska, Aleksandra Tworek, Kinga Walaszek, oczarowały zebranych wyszukanymi pastorałkami, opracowanymi przez instruktorkę Bożenę Kolejko. Kolęda „Bóg się rodzi, moc truchleje”, którą zna zapewne każdy Polak, rozbrzmiała w całym ratuszu w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Poświęconymi przez ks. dziekana Tadeusza Gramatykę opłatkami, wraz z najważniejszymi życzeniami zdrowia i pomyślności, zgodnie ze świąteczną tradycją zadzielili się wszyscy zaproszeni goście.

Serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony w świątecznej atmosferze czas księżom Tadeuszowi Gramatyce, Andrzejowi Kołodziejowi, Paniom i Panom Radnym Miasta Przeworska, Sekretarzowi Powiatu Przeworskiemu, Pani Sekretarz Miasta Przeworska, Pani Skarbnik Miasta, komendantom służb mundurowych: Komendantowi Powiatowemu Policji, z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Straży Miejskiej, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta i powiatu przeworskiego, kierownikom referatów Urzędu Miasta Przeworska oraz prezesom spółek miejskich.