BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE

Dziękuję Radnym Miasta Przeworska za podjętą uchwałę budżetową. Dziękuję współpracownikom za tworzenie budżetu 2020, Skarbnikowi Miasta Przeworska Dorocie Jarosz, mojemu zastępcy Wojciechowi Supersonowi, Sekretarz Miasta Agnieszce Zakrzewskiej, kierownikom i pracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych i życzę nam wszystkim bezproblemowego realizowania jego założeń.