ŚWIĄTECZNY PREZENT DLA MIESZKAŃCÓW UL. DŁUGIEJ

Dobiegają końca prace inwestycyjne na ul. Długiej w Przeworsku. Remont nawierzchni był niezwykle potrzebny i wyczekiwany przez mieszkańców. Jest to pierwsza z trzech dróg zaplanowanych do modernizacji zawartych we wniosku do Marszałka Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie przebudowy dróg korzystając ze środków UE.

Planowane rozpoczęcie robót na jesień br. przesunęło się, ze względu na opóźnienie w przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych. Aby rozstrzygnąć przetarg Burmistrz Miasta Przeworska zabezpieczył dodatkowe środki finansowe w związku z ogromnym wzrostem cen robót drogowych.

7 listopada, po podpisaniu umowy o wykonawstwo tego zadania plac budowy został przekazany wykonawcy firmie MOLTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej, dzięki w miarę sprzyjającym warunkom pogodowym udało się wykonać modernizację ul. Długiej i w tegoroczne święta mieszkańcy tej ulicy będą mogli bezpiecznie i komfortowo dojechać do swoich domów.

W ramach tego odcinka drogowego wykonano 2 918,00 m2 nawierzchni bitumicznej, wraz z 177,00 m2 nawierzchni brukowej na zjazdy które są na ukończeniu. Uzupełniono również pobocza materiałem kamiennym o powierzchni 650,00 m2. Łączna wartość prac na ul. Długiej wyniosła 333 448,93 zł.  Całkowita wartość zadania przebudowy ulic. Długiej, Solarza i Jedności to kwota 981 000 zł, z czego 462 674 zł będą stanowiły środki z Unii Europejskiej.

Pozostałe drogi objęte dofinansowaniem tzn. Solarza i Jedności zgodnie z wcześniejszym harmonogramem przewidziane są do modernizacji w 2018 roku.