VII MIEJSKA WIGILIA

W ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem na placu Adama Mickiewicza, już po raz siódmy odbyła się miejska wigilia. Kilkaset osób zebrało się, aby wspólnie łamać się opłatkiem, składać życzenia, kolędować i smakować świątecznych potraw. Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, witając wszystkich i odbierając Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy z Kresów. Po wspólnej modlitwie, gwardian o. Izajasz Styczyński wraz z ks. Tadeuszem Gramatyką i ks. Janem Miazgą poświęcili opłatki, a z-ca burmistrza Wojciech Superson złożył wszystkim życzenia spokojnych i radosnych świąt.

Tradycyjnie dzięki staraniom przeworskich restauratorów oraz jednostek organizacyjnych miasta i w tym roku nie zabrakło pysznych, wigilijnych potraw. Można było zasmakować barszczu czerwonego, żuru, pierogów, kapusty z grochem, gołąbków oraz słodkości i ciast. Świąteczne spotkanie umilały występy zespołów wokalnych z Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Wigilia, organizowana głównie z myślą o osobach samotnych i potrzebujących, gromadzi wszystkich chętnych i jednoczy zebranych.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację Miejskiej Wigilii: restauracjom „Pastewnik”, „Terapia”, „Gemar”, „Ratusz”, „Bar u Teresy”, Piekarni „Felicja”, Akcjom Katolickim działającym przy przeworskich parafiach, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1 w Przeworsku, Przedszkolu Miejskiemu nr 2, Przedszkolu Miejskiemu nr 3, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Środowiskowemu Domowi Samopomocy, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz Przeworskiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o.

Leszek Kisiel
Burmistrz Miasta Przeworska