TRWAJĄ REMONTY I INWESTYCJE

W cieniu koronawirusa życie toczy się dalej. Wykonujemy zaplanowane prace, kontynuujemy rozpoczęte inwestycje. Ulice Sobieskiego i Poniatowskiego sukcesywnie zyskują nowe chodniki z kostki brukowej. W następnej kolejności na nawierzchniach obu ulic położona zostanie masa bitumiczna. Wykonawcą zadania jest STRABAG Sp. z o.o. Na moście mjr Gryczmana Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w dalszym ciągu prowadzi prace remontowe. W związku z powyższym ostrzegamy o utrudnieniach w ruchu.