„ZDALNA SZKOŁA” – BĘDĄ LAPTOPY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Obecna, trudna sytuacja związana z ograniczeniami i izolacją społeczną, której wszyscy doświadczamy, w dużej mierze dotyka dzieci i młodzież. W wyniku zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych, uczniowie, a także nauczyciele od kilku tygodni musieli zmienić system nauczania na zdalną szkołę, by za pośrednictwem komputerów przyswajać konieczną wiedzę. Dla wielu, było to nie lada wyzwanie, również dla rodzin, wśród których zabrakło koniecznego sprzętu do zdalnej nauki.

Mając na uwadze konieczność doposażenia szkół, aby umożliwić dzieciom realizację zadań związanych z nauką w sposób zdalny, Burmistrz Miasta Przeworska złożył wniosek w projekcie „Zdalna szkoła” na dofinansowanie zakupu laptopów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Miejska Przeworsk otrzyma 69 234,00 zł. W ramach tej kwoty dla przeworskich szkół zostanie zakupionych 33. laptopów z oprogramowaniem, umożliwiających mobilny dostęp do Internetu.

Dyrektorzy szkół najlepiej znają sytuację swoich uczniów i zgodnie z wcześniej złożonym zapotrzebowaniem, po wyłonieniu dostawcy sprzętu, odpowiedzą na potrzeby zgłaszane przez rodziców.