UCZNIOWIE ODEBRALI STYPENDIA

W środę 13 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku uzdolnieni uczniowie miejskich szkół odebrali stypendia, w ramach obowiązującego od 2008 r. „Przeworskiego systemu stypendialnego dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia”.

Celem wspomnianego systemu jest wsparcie uczniów wybitnie zdolnych wykazujących się pracą, aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły oraz społeczności lokalnej.

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Majba, a także z-ca burmistrza Wojciech Superson i Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska, po obejrzeniu programu artystycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, wręczyli wyróżnienia. Stypendialne dyplomy otrzymało 87 uczniów: ze Szkoły Podstawowej nr 1 – 35 uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 2 – 35 uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 3 – 5 uczniów oraz Gimnazjum nr 1 – 8 uczniów.

31. wyróżnionych otrzymało stypendium za wybitne osiągnięcia, a 56. za wyniki w nauce. Uczniowie, aby otrzymać nagrodę za szczególne wyniki w nauce musieli uzyskać minimalną średnią ocen 5,4. Wybitne osiągnięcia uczniów, oprócz średniej ocen 4,8, powinny sięgać szczebla powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego w konkursach przedmiotowych i sportowych. Frekwencja nie może być niższa niż 80% obecności w szkole.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy. Łączna kwota wszystkich przyznanych gratyfikacji za rok 2018/2019 wynosi 60 900,00 zł. Wyróżnieni otrzymają je w dwóch transzach: pierwsza wypłacona będzie do 15 listopada 2019 r., a druga do 28 lutego 2020 r. Od początku Przeworskiego systemu stypendialnego już 721 zdolnych przeworskich dzieci i młodzieży otrzymało stypendium, co łącznie daje kwotę 394 500,00 zł.

Szczególne wyniki w nauce:

Weronika Ślęk
Milena Drzystek
Gabriela Garus
Dominika Sekreta
Milena Piwko
Jagoda Sznaj
Antonina Szlachta
Julia Głąb
Małgorzata Horodecka
Maciej Wiśniowski
Katarzyna Kotlińska
Karolina Fryźlewicz
Jakub Kmiecik
Gabriela Fołta
Daria Uberman
Anna Cybulak
Jakub Łabuz
Iga Buczek
Amelia Cedzidło
Kinga Dołęgowska
Anastazja Pasierbiewicz
Patrycja Pinowska
Oliwia Tonia
Zofia Dziki
Karolina Porada
Emilia Uberman – Stącel
Anna Nykiel
Jakub Kolczak
Karol Ochyra
Hanna Sochacka
Julia Lech
Julia Cieleń
Milena Leja
Julia Panek
Zuzanna Ruchel
Marcin Chmura
Szymon Bawor
Jakub Jedynak
Karolina Osmyk
Hubert Najda
Wiktoria Dryla
Karina Zaręba
Jakub Bratko-Makaran
Julia Cybulak
Michał Świtalski
Kinga Walaszek
Jakub Wielgus
Marcin Sławiński
Nikola Wojtas
Julia Rachwał
Małgorzata Drabik
Sylwester Leja
Edyta Lemiech
Aleksander Kowalik
Kamil Morawski
Julia Półtorak

Wybitne osiągnięcia:

Małgorzata Nowosiad
Martyna Preisner
Gabriela Harpula
Kinga Pieniążek
Filip Panek
Maja Sznaj
Weronika Dryniak
Hanna Markowicz
Aleksandra Tworek
Kamil Janas
Maja Walczak
Jakub Karaś
Martyna Stelmach
Urszula Kojder
Barbara Kojder
Oliwia Kilijan
Fabian Ofiara
Aleksandra Mazur
Bartosz Sebzda
Karol Frankowski
Arkadiusz Motyka
Milena Kolano
Ignacy Szpunar
Julia Cyburt
Lena Majczak
Anna Janusz
Amelia Sobiegraj
Jakub Wieliczko
Zofia Markowicz
Konrad Schram
Maria Wojnarowicz