WiFi4EU

Dzięki przystąpieniu naszego samorządu do programu WiFi4EU możemy już korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi w miejscach publicznych. Połączenie to jest również dostępne dla osób odwiedzających nasze miasto. W sumie z otrzymanego bonu o wartości 15 000 euro sfinansowano montaż 11 hotspotów, 9 zewnętrznych i 2 wewnętrznych.

Po stronie Gminy Miejskiej Przeworsk pozostaje tylko ponoszenie kosztów podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat. Gwarantowana prędkość dla użytkownika końcowego to 30Mb/s.
Lokalizacje hotspotów:
1. Budynek Urząd Miasta Przeworska – zewnętrzny
2. Ratusz miejski – Rynek – zewnętrzny
3. Budynek wielorodzinny, ul. Sienkiewicza 20 – zewnętrzny
4. Ośrodek Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowy, ul. Budowlanych – zewnętrzny
5. Dom Seniora, ul. Wiejska – zewnętrzny
6. Budynek usługowo – handlowy (obok sklepu Biedronka), ul. Ignacego Krasickiego – zewnętrzny
7. MOSiR, boiska sportowe, ul. Misiągiewicza 10 – zewnętrzny
8. Muzeum Zespół Pałacowo – Parkowy – park – zewnętrzny
9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku, ul. Gorliczyńska – zewnętrzny
10. Miejska Biblioteka Publiczna – wewnętrzny
11. Miejski Ośrodek Kultury – wewnętrzny

Co to jest WiFi4EU?
WiFi4EU to inicjatywa wdrażana przez Komisję Europejską. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie na szczeblu lokalnym – na poziomie gmin – publicznego dostępu do bezprzewodowego internetu. W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera postawiła sobie za cel poprawę jakości sieci łączności internetowej w całej Europie. Inicjatywa WiFi4EU pomoże osiągnąć ten cel. Program WiFi4EU ma umożliwić stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci publicznych hotspotów zapewniających Europejczykom dostęp do internetu w gminach w całej Unii Europejskiej.

Jak się połączyć ?
Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste. Komisja Europejska zarządziła, że nazwa sieci musi brzmieć „WiFi4EU”. Nazwa ta będzie wszędzie taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie. Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę bezpiecznego logowania (portal autoryzacji). Będzie mógł zalogować się za pomocą prostego kliknięcia umożliwiającego połączenie. Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie można swobodnie korzystać z internetu! Co więcej, w przypadku rozłączenia się z siecią i ponownego połączenia z nią w ciągu 12 godzin nie będzie konieczne ponowne logowanie.

Więcej informacji dotyczących programu na stronie: KLIKNIJ