UL. KRÓTKA PRZY RYNKU ODDANA DO UŻYTKU

Ulica Krótka, łącząca Rynek z ul. Kazimierzowską cieszy już mieszkańców Przeworska nową nawierzchnią. Wykonana ona została z grafitowej kostki brukowej – 193,50 m2. Chodnik z szarej kostki brukowej – 289,40 m2, wykończony został granitowymi krawężnikami – 128,30 m.

Wartość robót zamknęła się w kwocie 146 642,28 zł. Wykonawca prac: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń Gniewczyna Tryniecka.