„DOKUMENTY HISTORYCZNE DLA MIASTA PRZEWORSKA”

Muzeum w Przeworsku było wczoraj świadkiem wyjątkowego spotkania, podczas którego Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oddał do dyspozycji nie tylko mieszkańców Przeworska, zespół archiwaliów, których wartość poznawcza i historyczna nie ma sobie równych – publikację pt. „Dokumenty historyczne dla miasta Przeworska” – najstarszych zachowanych dokumentów dotyczących przywilejów miasta, sporządzonych zarówno przez królów Polski, jak i właścicieli Przeworska. Sfinalizowanie publikacji w roku jubileuszowym (625-lecie nadania praw miejskich), było możliwe dzięki finansowemu wsparciu wydawnictwa ze środków Unii Europejskiej.

Motywacją dla tego wydawnictwa były rozmowy, które burmistrz Leszek Kisiel prowadził w kolegium redakcyjnym Przeworskich Studiów Regionalnych nad możliwościami wydania kolejnych edycji publikacji dotyczących Przeworska i jego historii. Istotnym było również to, że duża część z tych dokumentów została poddana konserwacji i znajduje się dzisiaj w oryginałach lub kopiach w Muzeum w Przeworsku. Niestety, nie były dotąd znane szerszej grupie osób. Większość dokumentów przetłumaczona została z łaciny na język polski jeszcze w okresie międzywojennym oraz powojennym, a marzenie Józefa Benbenka, założyciela muzeum i jego pierwszego kustosza, aby wydać je drukiem, nie zostało spełnione… – do wczoraj.

Autorką opracowania jest Małgorzata Wołoszyn – historyk, kustosz Muzeum w Przeworsku, której wiedza historyczną o naszym mieście i poziom naukowy są niezrównane.  Podczas wczorajszej konferencji, która zgromadziła sporą liczbę odbiorców, burmistrz Kisiel podkreślił, że publikacja wydana w 625. rocznicę nadania praw miejskich dla Przeworska jest podziękowaniem dla wszystkich pokoleń przeworszczan pracujących dla dobra i rozwoju miasta. Wykład Pani Małgorzaty Wołoszyn, w skrócie tylko prezentujący zawartość merytoryczną publikacji „Dokumenty historyczne dla miasta Przeworska”, wzbudził ogromne zainteresowanie słuchaczy. Konwencja spotkania, z racji wspomnianego jubileuszu, została przełamana recitalem Anny Marii Balawender, studentki II roku Krakowskiej Akademii Muzycznej na kierunku wokalno-aktorskim. W wykonaniu Pani Anny uczestnicy wysłuchali kilku utworów muzyki klasycznej, m.in. – arii starowłoskiej Alessandra Scarlattiego „Se Florindo e fedele” i arii z opery Georgesa Bizeta”Habanera”.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Przywileje dla miasta Przeworska XV-XVII”, która jest dostępna w przeworskim muzeum do końca roku.