Wigilia Miejska 2019

Tyle dobroci, radości i ciepła w jednym miejscu, w jednym czasie. To wzrusza i czyni wszystkich, którzy przybyli na Miejską Wigilię lepszymi.

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia zarówno gościom, jak i wszystkim organizatorom:
Szkole Podstawowej nr 1,2,3, Przedszkolom Miejskim 2 i 3, Środowiskowemu Domowi Samopomocy, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Restauracji „Leliwa”, Restauracji „Terapia”, Barowi „U Teresy”, PPHU „Gemar” Marii Geraszek, Piekarni „Felicja”, FPH AS Jolanta Uberman Piekarni w Kraczkowej, Barowi „Cukrownia” Michał Benbenek i Akcjom Katolickim przeworskich parafii. Dziękuję także pracownikom Przeworskiej Gospodarki Komunalnej.

🎄 Pięknych Świąt Bożego Narodzenia! 🎄

FOTORELACJA