SZANSE DLA WĄSKOTORÓWKI

8 stycznia Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel, razem z Wójtem Gminy Przeworsk, Burmistrzem Miasta i Gminy Kańczuga, Wójtem Gminy Jawornik Polski, Wójtem Gminy Dynów, Burmistrzem Dynowa oraz Wójtem Gminy Hyżne, zawarł umowę partnerstwa z Powiatem Przeworskiem dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacji Koeli Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa istniejących powiązań komunikacyjnych regionu poprzez rewitalizację Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów jako wielofunkcyjnego czynnika rozwoju obszaru objętego inwestycją.

Gmina Miejska Przeworsk, podobnie jak ww. gminy zobowiązała się do czynnego udziału w realizacji projektu i zabezpieczenia środków finansowych na zadania z niego wynikające. Po stronie miasta Przeworska kwota ta na lata 2020-2022 wynosi 170 732,00 zł i zostanie przeznaczona na modernizację torowiska wraz z otoczeniem.