ZAKOŃCZENIE PRAC NA UL. KAZIMIERZOWSKIEJ

Zakończone zostały prace inwestycyjne na ul. Kazimierzowskiej. Przebudowane zostały jej dwa odcinki. Pierwszy o długości 107 mb. od drogi powiatowej ulicy Piłsudskiego do drogi wojewódzkiej nr 835 ul. Grunwaldzkiej oraz drugi odcinek długości 214 mb. od drogi wojewódzkiej nr 835 ul. Grunwaldzkiej do drogi powiatowej ul. Lwowskiej.

Realizacja inwestycji poprawiła parametry techniczne i eksploatacyjne ulicy, zwiększyła bezpieczeństwo oraz komfort uczestników ruchu, a także usprawniła odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Nowa Kazimierzowska jest drogą jednokierunkową o szerokości jezdni 2,5 m – 3,5 m, z chodnikami na całej długości o szerokości 2,15 m – 4,5 m. Przebudowana została kanalizacja deszczowa. Do wykonania nawierzchni i chodników wykorzystano 2 750 m² kostki betonowej oraz 1 405 m obrzeży i krawężników granitowych. Prace zrealizowała firma DRO-BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny Trynieckiej. Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 296 223,00 zł, przy całkowitym koszcie 592 446,79 zł. Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska: Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość podczas prowadzonych robót, ale wszelkie niedogodności zostały, miejmy nadzieję, zrekompensowane efektem finalnym.