ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT ULICY PONIATOWSKIEGO (bocznej)

Zakończono przebudowę ulicy na os. Józefa Poniatowskiego, odcinka drogowego po stronie południowej osiedla wzdłuż ogródków działkowych. Zakresem prac drogowych objęto odcinek o łącznej długości 240 mb. W ramach tego zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa – 1178 m2, a na chodnikach – nowe nawierzchnie brukowe – 159 m2. Koszt prac wyniósł 132 256,77 zł. Obecnie trwa rozliczenie inwestycji i odbiory techniczne.