ZŁOTE GODY

16 marca 2017 roku w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w przeworskim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Prezydenta RP za 50-lecie pożycia małżeńskiego dla Państwa Anny i Ryszarda Opałków oraz Państwa Zofii i Stanisława Rutów.

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogusław Duliban wręczyli Jubilatom okolicznościowe medale i wyróżnienia w dowód uznania za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin.

Złote Gody są wyjątkową okazją do spojrzenia wstecz, dokonania podsumowań, a także wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

Zarówno Państwo Opałkowie jak i Państwo Rutowie wychowali dwoje dzieci oraz doczekali się trojga wnuków. Dostojnym Jubilatom Burmistrz Miasta Przeworska jeszcze raz składa gratulacje oraz serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności na kolejne, wspólne lata.