CYFRYZACJA KINA WARSZAWA W PRZEWORSKU BLISKA ZAKOŃCZENIA

Od ponad dwóch lat Kino „Warszawa” przeżywa renesans! Po uruchomieniu cyfrowego projektora nastąpił dalszy etap cyfryzacji kina. Dzięki zabezpieczonym w 2016 r. przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela środkom finansowym w wysokości 90 000 zł zakupiono i uruchomiono sprzęt do wyświetlania filmów w formacie przestrzennym 3D. Pierwszy etap pozwolił na wyświetlanie wszystkich filmów oferowanych kinom w Polsce. Nowoczesna technologia zapisu i odtwarzania pozwoliła przede wszystkim na wyświetlanie filmów w dniu ich ogólnopolskiej premiery. Krótko opisując, wspomniana technologia umożliwia zgranie filmu do projektora i odesłanie dysku do następnego kina. Projekcja jest możliwa po wykupieniu specjalnego klucza o określonym okresie ważności. W przeciągu dwóch i pół roku działalności frekwencja w kinie wyniosła blisko 52 000 osób.

Mając na uwadze tak duże zainteresowanie postanowiono rozszerzyć ofertę kina o filmy wyświetlane w technologii przestrzennej 3D. Skierowana jest ona w szczególności do najmłodszych widzów, którzy lubią oglądać bajki. To właśnie najczęściej te filmy są produkowane w tej technologii, chociaż nie jest to zasadą.

Zakupiony sprzęt działa w systemie pasywnym tzn., że obraz do każdego oka wyświetlany jest z osobnego obiektywu (przystawka dwu-obiektywowa), nie ma więc efektu migotania, którego nie toleruje około 10 % społeczeństwa. Obraz jest stabilny, wysokiej jakości, a efekty zachwycają wszystkich.

Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Kultury oraz pracownicy kina dokładają wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. Służy temu również nowoczesny system sprzedaży biletów, zakupiony ze środków PISF i budżetu miasta Pozwala on na zakup przez internet, co poza wygodą (można to zrobić w domu), jest znacznym zaoszczędzeniem czasu ponieważ widz udaje się od razu do sali kinowej z wydrukowanym lub przesłanym na tel. komórkowy biletem, bez potrzeby stania w kolejce do kasy. Całość zadania z przystosowaniem i modernizacja pomieszczenia kasowego zamknęła się w kwocie 40 000 zł.

Kino to nie tylko obraz ale również dźwięk. Cyfrowy format zapisu filmów daje twórcom nieograniczone możliwości stosowania efektów dźwiękowych podkreślających i uzupełniających akcje oglądane na ekranie. Aby w pełni wykorzystać i odtworzyć te efekty niezbędny jest cyfrowy system nagłośnienia, którego w naszym kinie jeszcze nie ma. Ale już niedługo! W połowie marca Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił wyniki sesji Programu Operacyjnego Rozwój Kin, w której złożony przez Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga wniosek o dofinansowanie zakupu systemu nagłośnienia do sali kinowej Kina Warszawa w Przeworsku uzyskał pozytywną ocenę i decyzją dyrektora PISF przyznano na ten cel 42 100 zł. Pozostała kwota w tej samej wysokości pochodzi ze środków Miejskiego Ośrodka Kultury. Po załatwieniu wszystkich formalnych spraw, podpisaniu umów i przeprowadzeniu niezbędnych procedur nastąpi realizacja ww. zadania i prawdopodobnie już w połowie roku z głośników w sali kinowej popłynie wysokiej jakości dźwięk.

Zakup systemu nagłośnienia będzie ukoronowaniem kompleksowej cyfryzacji kina, której ogólny koszt to ponad 400 000 zł. Środki na to zadanie pochodziły z różnych źródeł. Oprócz środków Miejskiego Ośrodka Kultury (ok. 80 000 zł), zadanie dofinansowała Gmina Miejska Przeworsk (ok. 120 000 zł), MKiDN (150 000 zł) oraz PISF (57 100 zł).