380 000 ZŁ NA REMONT UL. GORLICZYŃSKIEJ

21 kwietnia br. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podpisał umowę na remont kolejnego odcinka ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku.

Droga wojewódzka nr 835, która w naszym mieście na znaczącej długości nosi nazwę ul. Gorliczyńska, po zakończeniu budowy autostrady A4 oraz w wyniku zwiększonego ruchu samochodów osobowych, a przede wszystkim ciężarowych, wymaga natychmiastowych remontów i działań naprawczych. Burmistrz wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego, jako właściciela drogi o jej remont, deklarując równocześnie partycypację w kosztach remontu.

Wstępnie ustalono, że remont drogi wojewódzkiej odbywać się będzie etapowo. W 2016 r. wymieniono nakładkę asfaltową na drodze od odcinaka na wysokości urzędu skarbowego do wiaduktu kolejowego. W 2017 r. po podpisaniu umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa a Burmistrzem Przeworska, nastąpi remont kolejnego odcinka od wiaduktu w kierunku północnej granicy miasta.

Całość remontu (ok. 1 km) szacowana jest na 380 000 złotych, z czego 114 000 zł pochodzić będzie z budżetu miasta Przeworska. Zadanie będzie realizowane i rozliczone w bieżącym roku. Mamy nadzieję, że w 2018 r. nastąpią wspólne remonty kolejnych odcinków drogowych.