Burmistrz wręczył nauczycielom nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W przededniu Święta Edukacji Narodowej w ratuszu Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem oraz kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Marzeną Ślęk wręczyli nagrody przeworskim nauczycielom. Wyróżnienia otrzymali: Lidia Bułaś – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku, Marta Maziarz – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Przeworsku, Agnieszka Wrona – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Przeworsku, Wiesław Nitychoruk – wicedyrektor, nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, Jerzy Sławiński – nauczyciel przyrody, geografii, biologii i zajęć opieki świetlicowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku oraz nieobecny na spotkaniu Włodzimierz Gązwa – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku.

Burmistrz pogratulował nauczycielom wyrażając słowa uznania dla trudnej i wymagającej pracy pedagoga i wychowawcy. Podziękował również za aktywny udział w kształtowaniu charakterów dzieci i młodzieży oraz za dotychczasową współpracę w podejmowanych działaniach na rzecz polepszenia warunków w przeworskich placówkach.