Blisko 8 milionów na przebudowę miejskiego stadionu

W środowe przedpołudnie na stadionie miejskim przy ul. Budowlanych w Przeworsku odbyła się konferencja prasowa dotycząca przebudowy tego obiektu. Spotkanie zorganizowałem z udziałem Senatora RP Mieczysława Golby. Oprócz dziennikarzy i przedstawicieli mediów obecni byli mój zastępca Wojciech Superson, Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie Maciej Szewczyk, Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz Majba wraz z radnymi, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska, Skarbnik Miasta Dorota Jarosz, Dyrektor MOSiR Przeworsk Grzegorz Łuczyk, prezesi przeworskich klubów i stowarzyszeń sportowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta Przeworska oraz kierownicy Urzędu Miasta Przeworska. Przedstawiłem szczegóły pozyskanej dotacji i planowanej inwestycji, po czym Senator RP Mieczysław Golba przekazał mi czek promesy na blisko 8 milionów zł.

Dostrzegając potrzebę poszerzenia zainteresowań sportowych w Przeworsku w 2018 roku zleciłem koncepcję oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Budowlanych.

Obecny obiekt wybudowany w latach 50. ubiegłego stulecia nie spełnia już standardów obiektu piłkarskiego. Dlatego też planowana jest budowa nowego zaplecza socjalnego z krytą trybuną. Zaplecze socjalne przewiduje 4 profesjonalne szatnie z natryskami, pomieszczenia trenerskie, do odnowy biologicznej, toalety wewnętrzne, jak i ogólnodostępne. Zmodernizowane zostaną trybuny boczne, wybudowane będzie oświetlenie treningowe. Modernizacja nastąpi na płycie głównej i treningowej.

Pojawiające się szanse na dofinansowanie inwestycji z obecnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych okazały się skuteczne. Dzięki wsparciu naszych starań przez Senatora RP Mieczysława Golby ósma edycja Polskiego Ładu przyniosła dla naszego miasta pozytywne rozstrzygnięcie. Łączna kwota przebudowy stadionu miejskiego sięga 8.888.000 zł, Przeworsk otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 988 000 zł, co stanowi prawie 90% wartości inwestycji.