Jubileusz 630-lecia nadania praw miejskich dla Przeworska

Szanowni Państwo,
dziś Przeworsk rozpoczyna jubileusz 630-lecia praw miejskich. Początki naszej osady sięgają prawdopodobnie przełomu IX i X wieku. W 1387 roku król Władysław Jagiełło darował wieś, wówczas zwaną Przeworsko, wojewodzie sandomierskiemu Janowi z Tarnowa, dzięki któremu w 1393 roku gród otrzymał prawa miejskie. Nadanie przywileju lokacyjnego dało miastu osobowość, i to nie tylko prawną. Miejsce, które przecież wcześniej istniało, zyskało własną, nową tożsamość społeczną i gospodarczą. Dzięki temu miasto, położone na trasie ważnych szlaków komunikacyjno-handlowych, szybko rozwijało się również gospodarczo, posiadało prawo odbywania targów i jarmarków oraz składowania wina. Już w początkach XV wieku powstały tu pierwsze organizacje cechowe. Miasto słynęło z handlu i tkactwa. Dowodem czasów świetności są zachowane do dziś wspaniałe zabytki architektury sakralnej i świeckiej oraz pozostałości obwarowań miejskich.

Przekazywane z pokolenia na pokolenie obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, są doniosłe dla współczesności Przeworska i jego przyszłości. Na przestrzeni wieków obywatele miasta tworzyli różnowyznaniową wspólnotę o istotnym znaczeniu i zasługach dla kultury i gospodarki regionu. Mieszkańcy Przeworska przez stulecia byli świadkami i uczestnikami chwalebnych i nierzadko dramatycznych dziejów naszej Ojczyzny. Przeworsk zaznaczył swoją obecność w walkach o niepodległość: powstańcy styczniowi i listopadowi, żołnierze niższych i wyższych rang I i II wojny światowej, nauczyciele realizujący swe misje w konspiracji, działacze opozycyjni niegodzący się na dyktaturę komuny.

Jako mieszkaniec Przeworska, jako jego burmistrz jestem dumny, że społeczność miasta pielęgnuje tradycje patriotyczne, związane z wydarzeniami z historii narodowej i cieszę się, że dzisiaj możemy korzystać, z pozostawionych nam przez wcześniejsze pokolenia, wszystkich dobrodziejstw.

Jubileusz jest doskonałą okazją do spojrzenia w przyszłość i szukania odpowiedzi, jakie działania należy podjąć, aby Przeworsk był miastem na miarę oczekiwań mieszkańców, seniorów, jak i tych młodych, tu uczących się, mieszkających i zakładających rodziny. Wierzę, że gdy spojrzycie Państwo na nasz Przeworsk obiektywnie, dostrzeżecie jak bardzo się rozwinął i zmienił, mimo że ostatnie lata są naprawdę dla nas bardzo trudne, a zdarzenia w naszym kraju i poza jego granicami stawiają przed nami ogromne wyzwania.

Cieszmy się wspólnie z wielomilionowych inwestycji, które miasto poczyniło w ostatnich 30 latach, cieszmy się z licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych, których zasięg coraz częściej przybiera wymiar ogólnokrajowy.

Dziękuję wszystkim tym, którzy nie bacząc na przeciwności i krytykę, dążyli i dążą do najważniejszego celu jakim jest stabilny rozwój naszego miasta. Dziękuję ludziom samorządu, radnym, zarządom osiedli, pracownikom samorządowym, wszystkim szefom i pracownikom instytucji publicznych. Dziękuję aktywnym obywatelom naszego miasta, którzy podejmując działania w ramach tzw. „trzeciego sektora” tak silnie zaznaczyli swoją obecność w Przeworsku.

Dziękuję mieszkańcom, którzy kształtują obecną rzeczywistość nie tylko dla siebie, ale i dla przyszłych pokoleń. Zarówno tu obecnym jak i wszystkim mieszkańcom Przeworska z serca życzę satysfakcji z przynależności do naszej wspólnoty. Niech 630-lecie lokacji będzie źródłem dumy i okazją do wspólnej radości oraz zapowiedzią coraz lepszego jutra dla naszego miasta – dla Przeworska. Wszystkiego najlepszego Przeworsk!

Na wczorajszej sesji Rada Miasta Przeworska ustanowiła rok 2023 Rokiem Jubileuszu 630-lecia nadania praw miejskich dla Przeworska.