Korczaka w budowie

Trwa budowa i przebudowa dróg bocznych ul. Korczaka (na tak zwanym osiedlu „Za Szpitalem”). Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągów, wodociągów i kanalizacji sanitarnej, wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego, nawierzchnie jezdni, chodników i ciągi pieszo-jezdne. Postęp prac jest już widoczny.