MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE

Burmistrz Przeworska ogłosił przetarg na kolejne etapy modernizacji dróg i chodników w mieście.  Łączna wartość kosztorysowa to ponad 1 mln 200 tys. złotych.

Zakres prac obejmuje zadania:

 • ul. Marii Curie – Skłodowskiej II etap – kontynuacja przebudowy z położeniem nakładki asfaltowej od bramy parku do ul. Gorliczyńskiej z wykonaniem miejsc postojowych;
 • ul. Łukasiewicza – przebudowa drogi z położeniem nakładki asfaltowej od stacji paliw do granicy miasta;
 • ul. Szkolna – przebudowa drogi z położeniem nakładki asfaltowej;
 • ul. Krzywa – I etap przebudowy od ul. Węgierskiej z położeniem nakładki asfaltowej;
 • ul. Wspólna boczna – przebudowa z położeniem nakładki asfaltowej;
 • ul. Gorliczyńska boczna przed wiaduktem – modernizacja drogi;
 • ul. Poniatowskiego boczna –I etap – pierwsza i druga przecznica od strony ogródków działkowych przebudowa z położeniem nakładki asfaltowej;
 • ul. Sobieskiego boczna – druga przecznica – przebudowa z poszerzeniem i położeniem nakładki asfaltowej;
 • ul. Wierzbowa – I etap przebudowy – budowa chodnika, położenie nakładki asfaltowej na części drogi;
 • ul. Ogrodowa – przebudowa chodnika z kostki betonowej;
 • ul. Sikorskiego – budowa chodnika;
 • ul. Słoneczna – przebudowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej;
 • ul. Misiągiewicza boczna I – I etap prace przygotowawcze budowy drogi oraz budowa chodnika z kostki betonowej wraz z oświetleniem;
 • ul. Okopowa – III etap – zakończenie przebudowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej;
 • ul. Kołłątaja – przebudowa chodnika z kostki betonowej obok ZUS
 • ul. Konopnickiej – przebudowa chodnika z kostki betonowej wzdłuż bloku nr 19 na wysokości przedszkoli miejskich;
 • ul. Szpitalna – przebudowa dojścia do jazu na rz. Mleczce;
 • ul. Kąty – przebudowa dojścia do kładki na rz. Mleczce;
 • ul. Benbenka – I etap rozbudowy dróg – budowa kanalizacji deszczowej i części oświetlenia ulicznego;
 • ul. Gorliczyńska przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej.

Termin składania ofert zgodnie ze specyfikacją zamówienia upływa w dniu 5 kwietnia br. Po tym terminie nastąpi wybór firmy realizującej zadania. Wszystkie zadania inwestycyjne zostaną ukończone w bieżącym roku.