Ulica Klonowa zmodernizowana

Ulica Klonowa na swoim głównym przebiegu oraz jej boczna wschodnia odnoga to kolejny etap realizacji zadania związanego z modernizacją dróg na terenie naszego miasta w ramach dotacji uzyskanej z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja II. Łącznie 250 mb zmodernizowanych nawierzchni asfaltowych to nie tylko poprawa dojazdu do istniejących zabudowań mieszkalnych ale znacząca poprawa komunikacyjna dla rolników dojeżdżających do uprawianych gruntów. Koszty prac na ulicy Klonowej to 152 948,04 zł.