Prace drogowo-modernizacyjne na drogach bocznych do ulicy Żytniej

Prace drogowo-modernizacyjne na drogach bocznych do ulicy Żytniej w Przeworsku obejmują dwa odcinki drogowe. Jeden z nich łączy ul. Żytnią z chodnikiem prowadzącym na kładkę dla pieszych nad rzeka Mleczką. Drugi odcinek to końcówka bocznej ulicy Żytniej równoległej do rzeki Mleczka. Prace zrealizowane na tych drogach obejmowały wykonanie nowej podbudowy wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 550 m2.

Całość prac realizuje konsorcjum firm DROSEKO Krzysztof Wojtuń i DRO BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny za łączną kwotę 233 104,64 zł.